Legrácky s Dopravkou aneb dopravní výchova hrou

Humornou formou o dopravě s Janou a klaunem Dopravkou – bezpečnost chodců a cyklistů. Pro děti od 4 do 12 let. Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.

Interaktivní pořad Jany Rychterové s Hankou Strnadovou (klaun Dopravka). Veselé písničky a scénky s originálními tématickými rekvizitami počítají s maximálním zapojením dětí.
Realizace: v MŠ, ZŠ, kulturním zařízení, na dopravním hřišti, zahradě. Též jako součást velkých komponovaných celků.
Úspěšný původní dlouhodobý projekt pro 1. stupeň ZŠ, realizovaný od r. 2004.

www.maja-jm.com

     

 Nezávazně se poptat