Escualo Kvintet

Escualo kvintet je jedinečné uskupení profesionálních instrumentalistů, kteří se věnují hudebním stylům Tango argentino. Tento mladý soubor již absolvoval řadu prestižních vystoupení v dramaturgii mezinárodních festivalů. 

 

Escualo kvintet pro rok 2015 získal záštitu a ocenění Velvyslanectví Argentinské republiky, jmenovitě od Señora Guillerma F. Krecklera, vedoucího mise v ČR.


TANGO ARGENTINO - hudební a hudebně taneční projekt (průřez vývojem tanečního i koncertního tanga)

Program Tango argentino nabízí dokonalé spojení temperamentu a vášně s uměleckým mistrovstvím hudebním i tanečním. V Projektu se představí pětice vynikajících instrumentalistů Escualo kvintetu, charismatická zpěvačka Gabriela Vermelho - držitelka ceny Alfréda Radoka a taneční uskupení Tangueros. V rámci projektu lze zařadit pouze instrumentální koncert Escualo kvintetu.


Escualo kvintet se objevuje v dramaturgii mezinárodních festivalů jako je: MHF Český Krumlov, Dvořákův festival, Festival Mitte Europa, České doteky hudby, Kytarová noc v Kutné Hoře, Mezinárodní kyt. festival v Mikulově, MHF v polském Tczewu, Sloupy kultury, Festival hispánské kultury Plzeň nebo Pardubické hudební jaro.