Kontaktní formulář

V případě zakoupení našich služeb nebo účasti na marketingové, či obchodní akci, splňujeme veškeré podmínky stanovené směrnicí EU č. 95/46/ES ze dne 24.10.1995 a nařízením 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27.04.2016, včetně dalších platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů, (tzv. GDPR).